Postaw na sprawdzone rozwiązania – skorzystaj z usług ekspertów w dziedzinie konstrukcji stalowych

Zakład Konstrukcji Stalowych Żukowo jest wyspecjalizowanym warsztatem świadczącym usługi z zakresu produkcji konstrukcji stalowych. Dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu zespołowi pracowników oraz bogatemu parkowi maszyn jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zleceniom. Tworzymy konstrukcje w oparciu o powierzone projekty, gwarantując najwyższą jakość realizacji oraz terminowość wykonywanych prac.

Nasza oferta jest skierowana zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i do mniejszych odbiorców oraz klientów detalicznych. Projekty realizowane przez Zakład Konstrukcji to zarówno gotowe wyroby stalowe na potrzeby budownictwa, jak i mające zastosowanie w innych, wyspecjalizowanych branżach takich jak energetyka, gazownictwo czy konstrukcje pod linie technologiczne.

Wykonujemy konstrukcje w oparciu o aktualne normy i certyfikaty.

 


Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ŻUKOWO 3, 09-162 Nacpolsk, Powiat płoński

Informuje o realizacji projektu Nr RPMA.03.03.00-14-i665/21

Projekt pn: „Wprowadzenie na rynek nowych oraz ulepszonych produktów w przedsiębiorstwie ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”; Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowego produktu: Podesty do rusztowań Delta 70 – wykonywane z blachy ocynkowanej oraz produktu ulepszonego: przełaz komunikacyjny do rusztowań Delta 70 wykonany z aluminium. Ulepszenie polega na zamianie pokrycia ze sklejki antypoślizgowej na pokrycie ze specjalnego kształtownika aluminiowego.

Dzięki zastosowaniu stałego połączenia blach, metodą tox-press, klient dostaje produkt wytrzymały, produkowany w nowoczesnej technologii. Takie połączenie okucia z perforowaną blachą, to nie tylko wysokie walory estetyczne w porównaniu ze spoiną powstałą w wyniku spawania, ale także wysoka trwałość połączenia. Taxowanie daje też gwarancję korzystania z prostych systemów nieniszczącej kontroli jakości połączenia. Klient dostaje podest stalowy, którego kluczowe połączenie okucia z blachą podestu (stałe nitowanie) ma wyższe właściwości dynamiczne niż w przypadku spoiny zgrzewanej. Dodatkowo zastosowana metoda nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyż powierzchnia nie zostaje uszkodzona, a samo połączenie jest gazoszczelne. Zaletą nowego produktu jest także
niższa cena wynikająca z ceny zakupu blachy ocynkowanej, w porównaniu z blachą nieocynkowaną poddawaną cynkowaniu ogniowemu. Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych: linia do produkcji podestów, Laser światłowodowy do cięcia arkuszy blach, zrobotyzowane stanowisko do łączenia TOX.

Okres realizacji projektu od 30.11.2021 r. do 30.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 9 618 600,00 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 45,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.


Projekt pn.Wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowych produktów i znacząco ulepszonego produktu poprzez wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie  Żukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”; Typ projektów: „Wprowadzanie  na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

 

 Celem  głównym projektu jest: zwiększone zastosowanieinnowacji w przedsiębiorstwie Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak również wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny trzech nowych produktów oraz jednego  ulepszonego produktu przy zastosowaniu innowacji procesowej. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniuwyników prac B+R wprowadzających na rynek krajowy i zagraniczny trzy  nowe produkty: ramy aluminiowe do rusztowań, trzypłytowe podestyaluminiowe do rusztowań, stojak aluminiowy do modelu oraz innowacyjny ulepszony produkt: znaczące ulepszenie podestów stalowych. Projekt zakłada wdrożenie wyników prac B+R zleconych przez Wnioskodawcę, Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych: zakup linii technologicznej w skład którejwchodzą następujące urządzenia: 1. Zrobotyzowane stanowisko do spawania elementów aluminiowych; 2. Zrobotyzowane stanowisko dospawania podestów stalowych; 3. Linia do perforacji i profilowania blachy stalowej i aluminiowej; 4. Zrobotyzowane stanowisko do spawaniaobwodowego. 

 Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo 3,

 09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.


Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo 3,

09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.


Promocja projektu Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Żukowo Sp. z o.o.

Projekt pn. Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Żukowo Sp. z o.o.  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”; Typ projektów: „Wprowadzanie  na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

Celem głównym projektu jest  wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny dwóch ulepszonych produktów: podesty rusztowaniowe oraz ramy rusztowaniowe przy zastosowaniu innowacji procesowej. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R wprowadzających na rynek krajowy i zagraniczny 2 ulepszone produkty: podesty rusztowaniowe oraz ramy rusztowaniowe. Udoskonalenie podestów rusztowaniowych polegało będzie na wprowadzenie wspawywanych, ergonomicznych wkładek wzmacniających konstrukcję elementu. Udoskonalenie ram rusztowaniowych polegać będzie na wprowadzeniu dodatkowych elementów, na drugim stojaku wykonane zostanie mocowanie zabezpieczeń w postaci poręczy rusztowaniowych. Projekt zakłada wdrożenie wyników prac B+R zleconych przez Wnioskodawcę. Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych: linia do perforacji i profilowania detali; stanowisko zrobotyzowane do spawania stalowych elementów rusztowaniowych, wycinarka Laserowa CO2.

Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  Żukowo 3,

09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.


Projekt pn. Wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowych produktów i znacząco ulepszonego produktu poprzez wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Żukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”; Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

Celem głównym projektu jest: zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak również wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny trzech nowych produktów oraz jednego ulepszonego produktu przy zastosowaniu innowacji procesowej. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R wprowadzających na rynek krajowy i zagraniczny trzy nowe produkty: ramy aluminiowe do rusztowań, trzypłytowe podesty aluminiowe do rusztowań, stojak aluminiowy do modelu oraz innowacyjny ulepszony produkt: znaczące ulepszenie podestów stalowych. Projekt zakłada wdrożenie wyników prac B+R zleconych przez Wnioskodawcę, Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych: zakup linii technologicznej w skład której wchodzą następujące urządzenia: 1. Zrobotyzowane stanowisko do spawania elementów aluminiowych; 2. Zrobotyzowane stanowisko dospawania podestów stalowych; 3. Linia do perforacji i profilowania blachy stalowej i aluminiowej; 4. Zrobotyzowane stanowisko do spawania obwodowego.

Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo 3,

09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.

Okres realizacji projektu: od 2019-07-01 do 2020-12-31

Wartość ogółem projektu: 2 706 861,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 200 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 990 000,00 PLN co stanowi 45,00 % wartości kosztów kwalifikowanych.

Kontakt

ŻUKOWO SP Z O O

NIP 5671903536, REGON 146328196 i KRS 0000435051,

Żukowo, Ul. Żukowo 3 09-162 Nacpolsk

telefon : +48236834100. www http://www.zks-zukowo.pl

email  biuro@zks-zukowo.pl