Postaw na sprawdzone rozwiązania – skorzystaj z usług ekspertów w dziedzinie konstrukcji stalowych

Zakład Konstrukcji Stalowych Żukowo jest wyspecjalizowanym warsztatem świadczącym usługi z zakresu produkcji konstrukcji stalowych. Dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu zespołowi pracowników oraz bogatemu parkowi maszyn jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zleceniom. Tworzymy konstrukcje w oparciu o powierzone projekty, gwarantując najwyższą jakość realizacji oraz terminowość wykonywanych prac.

Nasza oferta jest skierowana zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i do mniejszych odbiorców oraz klientów detalicznych. Projekty realizowane przez Zakład Konstrukcji to zarówno gotowe wyroby stalowe na potrzeby budownictwa, jak i mające zastosowanie w innych, wyspecjalizowanych branżach takich jak energetyka, gazownictwo czy konstrukcje pod linie technologiczne.

Wykonujemy konstrukcje w oparciu o aktualne normy i certyfikaty.


Projekt pn.Wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowych produktów i znacząco ulepszonego produktu poprzez wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie  Żukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”; Typ projektów: „Wprowadzanie  na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

 

 Celem  głównym projektu jest: zwiększone zastosowanieinnowacji w przedsiębiorstwie Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak również wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny trzech nowych produktów oraz jednego  ulepszonego produktu przy zastosowaniu innowacji procesowej. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniuwyników prac B+R wprowadzających na rynek krajowy i zagraniczny trzy  nowe produkty: ramy aluminiowe do rusztowań, trzypłytowe podestyaluminiowe do rusztowań, stojak aluminiowy do modelu oraz innowacyjny ulepszony produkt: znaczące ulepszenie podestów stalowych. Projekt zakłada wdrożenie wyników prac B+R zleconych przez Wnioskodawcę, Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych: zakup linii technologicznej w skład którejwchodzą następujące urządzenia: 1. Zrobotyzowane stanowisko do spawania elementów aluminiowych; 2. Zrobotyzowane stanowisko dospawania podestów stalowych; 3. Linia do perforacji i profilowania blachy stalowej i aluminiowej; 4. Zrobotyzowane stanowisko do spawaniaobwodowego. 

 Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo 3,

 09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.


Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo 3,

09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.

Kontakt

ŻUKOWO SP Z O O

NIP 5671903536, REGON 146328196 i KRS 0000435051,

Żukowo, Ul. Żukowo 3 09-162 Nacpolsk

telefon : +48236834100. www http://www.zks-zukowo.pl

email  biuro@zks-zukowo.pl