Postaw na sprawdzone rozwiązania – skorzystaj z usług ekspertów w dziedzinie konstrukcji stalowych

Zakład Konstrukcji Stalowych Żukowo jest wyspecjalizowanym warsztatem świadczącym usługi z zakresu produkcji konstrukcji stalowych. Dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu zespołowi pracowników oraz bogatemu parkowi maszyn jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zleceniom. Tworzymy konstrukcje w oparciu o powierzone projekty, gwarantując najwyższą jakość realizacji oraz terminowość wykonywanych prac.

Nasza oferta jest skierowana zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i do mniejszych odbiorców oraz klientów detalicznych. Projekty realizowane przez Zakład Konstrukcji to zarówno gotowe wyroby stalowe na potrzeby budownictwa, jak i mające zastosowanie w innych, wyspecjalizowanych branżach takich jak energetyka, gazownictwo czy konstrukcje pod linie technologiczne.

Wykonujemy konstrukcje w oparciu o aktualne normy i certyfikaty.


Projekt pn.Wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowych produktów i znacząco ulepszonego produktu poprzez wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie  Żukowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”; Typ projektów: „Wprowadzanie  na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

 

 Celem  głównym projektu jest: zwiększone zastosowanieinnowacji w przedsiębiorstwie Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak również wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny trzech nowych produktów oraz jednego  ulepszonego produktu przy zastosowaniu innowacji procesowej. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniuwyników prac B+R wprowadzających na rynek krajowy i zagraniczny trzy  nowe produkty: ramy aluminiowe do rusztowań, trzypłytowe podestyaluminiowe do rusztowań, stojak aluminiowy do modelu oraz innowacyjny ulepszony produkt: znaczące ulepszenie podestów stalowych. Projekt zakłada wdrożenie wyników prac B+R zleconych przez Wnioskodawcę, Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych: zakup linii technologicznej w skład którejwchodzą następujące urządzenia: 1. Zrobotyzowane stanowisko do spawania elementów aluminiowych; 2. Zrobotyzowane stanowisko dospawania podestów stalowych; 3. Linia do perforacji i profilowania blachy stalowej i aluminiowej; 4. Zrobotyzowane stanowisko do spawaniaobwodowego. 

 Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo 3,

 09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.


Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo 3,

09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.


Promocja projektu Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Żukowo Sp. z o.o.

Projekt pn. Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Żukowo Sp. z o.o.  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”; Typ projektów: „Wprowadzanie  na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

Celem głównym projektu jest  wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny dwóch ulepszonych produktów: podesty rusztowaniowe oraz ramy rusztowaniowe przy zastosowaniu innowacji procesowej. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R wprowadzających na rynek krajowy i zagraniczny 2 ulepszone produkty: podesty rusztowaniowe oraz ramy rusztowaniowe. Udoskonalenie podestów rusztowaniowych polegało będzie na wprowadzenie wspawywanych, ergonomicznych wkładek wzmacniających konstrukcję elementu. Udoskonalenie ram rusztowaniowych polegać będzie na wprowadzeniu dodatkowych elementów, na drugim stojaku wykonane zostanie mocowanie zabezpieczeń w postaci poręczy rusztowaniowych. Projekt zakłada wdrożenie wyników prac B+R zleconych przez Wnioskodawcę. Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych: linia do perforacji i profilowania detali; stanowisko zrobotyzowane do spawania stalowych elementów rusztowaniowych, wycinarka Laserowa CO2.

Beneficjent: ŻUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  Żukowo 3,

09 – 162 Nacpolsk, powiat płoński.

Kontakt

ŻUKOWO SP Z O O

NIP 5671903536, REGON 146328196 i KRS 0000435051,

Żukowo, Ul. Żukowo 3 09-162 Nacpolsk

telefon : +48236834100. www http://www.zks-zukowo.pl

email  biuro@zks-zukowo.pl